Şehir planlaması her gün gelişen teknolojiye ayak uydurarak yeni bir boyut kazanıyor.Günümüzde özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan yoğun trafik sebebiyle altyapıda yaşanan her problemi açık kazı yöntemiyle tamire çalışmak,şehri bir bakıma felç etmek gündelik hayatı ve trafiği aksatmak anlamına geliyor.Bu işlem yüksek maliyetlere çıkmaktadır. Bunun için ARIKİNŞAAT KanaL Görüntüleme Firması olarak,kazıya gerek bırakmayan%100 yerli malı olıp Yeni CCTV kanal görüntüleme robotumuz SIBORT , segmentinde en ileri teknolojiyi kullanmaktadayız.

Zaman içerisinde kimyasal atıklar nedeniyle, borularda erime ve kütlesel birikintiler oluşmakta,ayrıca çatlaklar,kırıklar,çökmeler ve bunlardan kaynaklanan tıkanıklıklar meydana gelmektedir.Temizlik sonrasında sorun devam eden yerlerin,arızaları tespit edilmelidir.Artık sokaklar kazılmadan, kanalların mevcut halini görebilmek mümkün.


Kanalizasyon ve gider alt yapıları adından anlaşıldığı gibi toprak ve asfaltların altlarından geçerek biri birine paralel olarak bağlanarak gider sistemi meydana gelmektedir.kanal içerisinde çatlak,kırık,çökme ve eğim hataları gibi sorunları fotoğraflanarak raporlanması yapılarak görüntüleme cihazları ile içerisini gözlem imkanı sunmaktadır. ARIKİNŞAAT görüntüleme firması hem zamandan tasarruf ve hem maliyet oranını en asgari hale getirerek müşterilerine memnüyetini sağlamaktadır.Kanalizasyon görüntülemesinin yanı sıra kanal temizleme işlemleri yaptırılsa dahi bu işlemi gözle görmek ve izlemek için 200 mm çaplarından başlayarak 600,800 ve 2.200 mm çapındaki borulara müdahale imkanı sağlanacak. Böylelikle kazı gerektirmeden çok düşük maliyetle tıkanmış olan kanalların açılmasını sağlayacaktır.Ayrıca kanallarda yapılan işlemin sonucunda ,sonuç raporlanması yapılmaktadır

Kanal Görüntüleme Nasıl Yapılır ?

>Kanal Görüntüleme işlemleri başlamadan önce görüntüleme yapılacak hatlar krokiler üzerinde işaretlenir. Krokide işaretlenen alan üzerinden başlangıç noktası belirlenir. Başlangıç noktası üzerine gelinerek araç içerisindeki robot baca içerisinden kanala indirilir. Kanala indirildikten sonra baca aralıklarında görüntü kaydı alınarak ilerleme sağlanır. 360 derece dönebilme özelliğine sahip robotlarımızla istediğiniz yerin görüntüsü net bir şekilde sisteme yansıtılır ve kayıt edilir. Hatta meydana gelen kırılma çatlama veya çökme işlemleri anında tespit edilerek krokiler üzerine işaretlenir ve kayıt tarih ve saatleri krokilere işlenir.

Kanal Görüntülemenin Amacı Nedir ?

>Kanal Görüntülemedeki amaç yapılan alt yapı tesislerinin yapı esnasında oluşan deformasyonların tespit edilmesi ve bu deformasyonların tekrardan yapılması için gerekli bilgi ve dökümanı sağlamaktır. Oluşan deformasyonların yer altı sularına zarar verip vermeyeceği hattın yeniden yapılması konusunda gerekli karar vermekte yardımcı olmaktır.

Görüntü alınması ve sonuç 

Bilgisayar ve elektrik sistemi kurulu olan son sistem olan Kanal Görüntüleme Araçları ile görüntülenmektedir.Bacadan kanal içerisinde konulan robot araç içerisinde bulunan kontrol panelinden kullanan operatör vasıtasıyla arızaları robot ile göstererek, bu görüntüleri bilgisayar yardımıyla kayıt altına alır.Daha sonra Görüntüler CD/DVD ortamlarına aktarılıp,raporlar halinde  sunulmaktadır…

Kanal Görüntüleme İçin CCTV SIBORT-R 180 robotu kullanılmaktadır.