ALT YAPI

  • Her çaptaki atık su ve yağmur suyu kanalizasyon hatlarının temizliği işi

  • Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının bakım ve onarımı

  • Otoyollarda sanat yapıları ile yağmur suyu kanallarının bakımı, onarımı, temizlenmesi, görüntülenmesi ve rehabilitasyonu

  • Meskenlerin, endüstri tesislerinin, sitelerin, otellerin vs.. içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve alt yapılarının yapım, bakım onarım ve rehabilitasyonu.

TEKNOLOJİK İŞLER

  • Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının rehabilitasyonu

  • Atık su ve yağmur suyu kanallarında tespit edilen arızaların robot freze araçları ile rehabilitasyonu.

  • Atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının kazısız yöntemle (mikrotunel) yapılması

  • Atık su ve yağmur suyu hatlarının yüksek basınçlı ve CCTV kameralı araçlarla temizlenmesi ve görüntülenmesi

ÜST YAPI

  • Her türlü konut inşaatı, hastane ve poliklinik inşaatları, endüstri yapıları inşaatı, öğrenci yurtları toplu ve münferit konut proje ve inşaatları